Přeborník KvK 23

Český kynologický svaz

ZKO Krásná u Aše 1053

pořádá dne 30. 09. 2023

Závod dle IGP3/ZVV3 se zadáním titulu CACT a IGP1/ZVV1

s vloženým závodem O přeborníka Karlovarského kraje

Rozhodčí: Václav Petrášek, ing. Miroslav Ulč

Figuranti: Radek Kahula

Vedoucí stop: Lukáš Woldert

Kladeči:

Tento projekt je spolufinancován městem Aš , obcí Krásná a KKO Karlovarského kraje.

Startovné: 500 Kč dospělí; 250 Kč mládež do 18-ti let.

Startovné zasílejte poštovní složenkou typu A a nebo převodem na účet č.: 297 423 222/0300

adresa majitele účtu: ZKO Krásná u Aše, Moravská 5, Aš 352 01

variabilní symbol: Vaše telefonní číslo

Přihlášky posílejte e-mailem na adresu: prebornikkvk2023@seznam.cz

Uzávěrka přihlášek: do 16. 09. 2023

Oficiální trénink: 16. 09. 2023 od 9.00 – 15.00 hod. na fotbalovém hřišti v Krásné u Aše

Program:

Prezence: 7:30 – 8:15 hodin

Zahájení: 8:20 hodin

Zahájení posuzování: 8:30 hodin

Všeobecná ustanovení:

Psovod zodpovídá za škody způsobené jeho psem.

Volné pobíhání psů v areálu ZKO i v jeho okolí je zakázáno.

Každý závodník předloží při prezenci členský průkaz ČKS (nebo jiné organizace začleněné do ČMKU) s platnou známkou na rok 2023.

Háravá fena bude k závodu připuštěna za předpokladu, že psovod oznámí pořadateli tuto skutečnost nejpozději 23. 09. 2023 do 19.00 hod. S fenou se bude psovod pohybovat pouze na určeném místě. K oddílu B a C nastoupí háravá fena jako poslední.

Po dobu konání akce musí majitelé/držitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedošlo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.

Závodník je povinen dodržovat závazné pokyny pořadatele.

Případná změna rozhodčího nebo figuranta vyhrazena pořadatelem.

Titul CACT bude udělen nejlepšímu jedinci každého plemene, který získal bodové ohodnocení v soutěži na výborně nebo velmi dobře. Druhému v pořadí za předpokladu splnění tohoto bodového ohodnocení může být udělen Res. CACT. Tituly nejsou nárokové, udělují se za mimořádně kvalitní výkony předváděné v průběhu celé soutěže.

Pro zadání titulu CACT je nutné doložit Průkaz původu a Výkonnostní průkaz (psi bez PP Výkonnostní průkaz).

Všechny kategorie jsou se zápisem zkoušky.

Pro účast v kategorii IGP3/ZVV3 je nutné mít složenou zkoušku nižšího stupně IGP2/ZVV2.

Pro účast v kategorii IGP1 je nutné mít složenou zkoušku BH/VT.

Titul Přeborník Karlovarského kraje obdrží psovod, který v kategorii IGP3/ZVV3 dosáhne nejvyššího počtu bodů, splní bodový limit pro zadání zkoušky a je členem ZKO v Karlovarském kraji.

Protest: Hodnocení rozhodčích jsou konečná, formální protest je přístupný. Protest musí být podán v průběhu závodu, současně se složením jistiny ve výši 500 Kč. V případě zamítnutí protestu propadá jistina ve prospěch pořadatele. Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí obrana, poslušnost, los.

Ze závodu jsou vyloučeni:

• jedinci nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze

• feny v druhé polovině březosti a feny kojící

• jedinci nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům

• jedinci s kupírovanýma ušima

Veterinární předpisy:

Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdrávi a mít platné očkování proti vzteklině, psince, parvoviroze a infekční hepatitidě.

Jak se k nám dostanete?

GPS souřadnice : 50.2323153N, 12.1714256E

Krásná č. 254 (parkoviště u fotbalového hřiště )Tento závod podporují / HODONICKÝ Miroslav KLEMPÍŘSTVÍ , Hranice

GR ELEKTRONIC s.r.o , Hranice

HEINZ-GLAS DECOR , Hranice

rodina TKADLEC

PETAINER CZECH HOLDI , Aš

GRANT CASINO , Aš

ELANCO TIERGESUNDHEIT AG

PŘIHLÁŠKA pro kategorii IGP1/ZVV1 a IGP3/ZVV3

ke stažení zde

Vyplněním této přihlášky účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby evidence závodníků a plateb, umístěním fotografií, výsledků a článků na internetové stránky pořadatele a pro potřeby dalších osob (ČKS, kynologické časopisy a další média).