O nás

Český kynologický svaz

Jsme poboční spolek Českého kynologického svazu (dále jen „svaz“nebo „ČKS“)
U Pergamenky 1511/3,170 00 Praha 7
působnost Česká republika , IČ svazu 00550019
Svaz je
a) dobrovolným , otevřeným , sportovním , zájmovým spolkem
b) členem Sdružení sportovních svazů ČR
c) členem Českomoravské kynologické unie (dále jen „ČMKU“) a jejím prostřednictvím i členem Mezinárodní kynologické federace (dále jen „FCI“)
d)veřejně prospěšnou právnickou osobou ve smyslu § 146 občanského zákoníku

Účelem ZKO a jejich členů je zabezpečovat a provádět kynologickou činnost , která musí být prováděna v souladu s cíli a posláním FCI a zákony platnými v ČR..
Zahrnuje zejména sportovní výcviky , chov psů , jejich organizování , řízení , provádění akcí , financování , hospodaření ,evidenci , zajišťovaní reprezentace , jakož i publicitu a propagaci činnosti.
Členem svazu se může stát každý , kdo souhlasí s jeho posláním a úkoly, a o jehož přijetí rozhodl příslušný orgán dle těchto stanov.


ČLENSKÉ roční POPLATKY řádných členů.

Věk do 15 let – se psem 550kč
– bez psa 450kč
Věk 15-18 let – se psem 650kč
– bez psa 550kč
Věk nad 18 let – se psem 850kč
– bez psa 700kč
Nový člen- roční poplatek dle daných členských poplatků + 1000kč jednorázový nevratný manipulační poplatek.
Hostující člen – roční poplatek
800kč

Termín úhrady členských poplatků do ZKO je do 31.10 běžného roku .
*Možno platit na konto , bankovní spojení: ČSOB, a.s. ,č. Účtu 297423222/0300
jako v.s. uveďte své přímení.
*Nebo v hotovosti naší pokladní.
Řádným členem svazu se může stát pouze fyzická osoba, a to pouze jednou , prostřednictvím základní kynologické organizace( dále jen ZKO).Řádné členství je možné pouze v jedné ZKO . V další může řádný člen působit formou hostování.
Náš klub se řídí STANOVAMI Českého kynologického svazu z.s. a naším Vnitřním řádem .
Výcviku se mohou účastnit jen psi s platným očkováním v Očkovacím průkaze , v dobrém zdravotním stavu. Očkovací průkaz je psovod povinen předložit 2x ročně.
Vše je k přečtení v našem ZKO.


VÝCVIKOVÉ HODINY PRO ČLENY KLUBU

STŘEDA od 16.00 hod
SOBOTA od 15.00 hod
NEDĚLE dle domluvy
, každou první neděli v měsíci obrany na fotbalovém hřišti v Krásné od 9.00hod a začínáme 03.03 2024

KURZ ZÁKLADNÍ OVLADATELNOSTI PRO VEŘEJNOST

každé ÚTERÝ a ČTVRTEK od 17.00 hod v letním čase. Kurz zahájen 05.03 2024


ČLENSKÁ ZÁKLADNA

1 . CALOPAREANU Cornel Jon

 1. ČTVRTEČKOVÁ Jana
 2. Ing. ČTVRTEČKOVÁ Zlatuše
 3. HOVORKA Tomáš
 4. JECH Jaroslav
 5. KAŠČÁKOVÁ Jana
 6. KUBEŠOVÁ Jana
 7. MUSIL Petr
 8. MUSILOVÁ Alena
 9. ŘEZÁČOVÁ Petra
 10. SCHMIDLOVÁ Lenka
 11. SVOBODOVÁ Nicol
 12. Ing. STAŠEK Václav
 13. ŠVEC Čestmír
 14. TKADLEC Ladislav
 15. TKADLEC Světlana
 16. TONHOUSER Nikola
 17. ZÍSLER Tomáš
 18. ml. ZÍSLER Tomáš
 19. ZÍSLEROVÁ Natalie

Akce na rok 2024

27.04 klubový ČARODĚJNICKÝ závod od 9.00hod, na fotbalovém hřišti v Krásné

01.06 ukázka na Dni dětí v Krásné u Sokolovny

29.06 VOŘÍŠKIÁDA v Krásné u Sokolovny

20.07 ukázka Krásenský den na fotbalovém hřišti v Krásné